LA PLUMA Y EL MARTILLO. BELLEZA EN LA CATÁSTROFE

LA-PLUMA-Y-EL-MARTILLO

PROGRAMACIÓ- PECES BREUS

VALÈNCIA

LA PLUMA Y EL MARTILLO (BELLEZA EN LA CATÁSTROFE)

Las libélulas

Teatre textual – En valencià (Tots els públics)

Des de fora: un desnonament, una pobra dona i un home trist. Entre línies: Claudia i Alberto, desconeguts enfrontats a les seues pors, aliens als judicis, malgrat les apariencies, decidint avui, en aquest precís instant… el seu camí.

Desde fuera: un desahucio, una pobre mujer y un hombre triste. Entre líneas: Claudia y Alberto, desconocidos enfrentados a sus miedos, ajenos a los juicios, a pesar de las apariencias, decidiendo hoy, en este preciso instante… su camino.

FITXA ARTÍSTICA:

Director: Rubén Rodríguez Lucas / Intèrprets: Àngel Fígols, Rubén Rodríguez i Paula Santana / Autora: Paula Santana / Vestuari: Las libélulas

FUNCIONS:

Divendres 6 i 13 de maig: 19:00h i 20:00h

Dissabte 7 i 14 de maig: 18:00h-19:00h-20:00h-21:00h

Diumenge 8 i 15 de maig: 12:00h-13:00h-18:00h- 19:00h-20:00h

LLOC: C/ Joan Mercader, 10-1

DURADA: 25 min

DONATIU: 4€ anticipat i 5€ durant el festival